Blog biura rachunkowego Casus

 

Zasady sporządzania listy płac

6/22/2021     0 KOMENTARZE

Obraz

​Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników, jest zobligowany do sporządzania listy płac. Jest to istotny dokument potwierdzający naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dzięki niemu można skrupulatnie rozliczyć ich wynagrodzenia, a więc określić kwoty do wypłaty, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń PIT-4R. Obecnie listy płac przygotowywane są najczęściej w specjalnych programach płacowych.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby móc stworzyć listę płac?

​Aby móc stworzyć listę płac, konieczne są pewne dokumenty, które będą potwierdzać między innymi czas pracy pracowników. Należy posiadać: listę obecności, kartę pracy, umowę o pracę bądź umowę zlecenie (co prawda nie ma obowiązku sporządzania listy płac dla zleceniobiorców, jednak warto się na to zdecydować, gdyż znacznie ułatwia to dalsze prace księgowe), a także wszelkie inne dokumenty (np. aneksy) dotyczące dodatkowych składników wynagrodzenia.

Po co sporządza się listę płac?

Lista płac ułatwia pracę osobom prowadzącym firmę i ma kilka głównych zastosowań, takich jak te wymienione poniżej:

• Pomaga ustalić prawidłową kwotę do wypłaty.
• Pomaga ustalić wysokość zobowiązań składkowo-podatkowych.
• Potwierdza odebranie wynagrodzenia przez pracownika.
• Stanowi dowód do ewidencjonowania wynagrodzeń.

Czego nie może zabraknąć w liście płac?

Aby lista płac była kompletna, nie może zabraknąć w niej kilku podstawowych elementów, w szczególności nazwy pracodawcy, danych identyfikacyjnych pracownika, okresu, którego konkretna lista dotyczy, wysokości wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz potrąconych składek na ubezpieczenia i zaliczki na podatek dochodowy, odejmowanych od wynagrodzenia odliczeń i potrąceń,
daty i kwoty wypłaty. Jako rodzaj dokumentu księgowego, powinna zawierać również datę sporządzenia i podpisy uprawnionych osób.
Warto zaznaczyć, iż lista płac nie ma określonego standardowego schematu. Dlatego, w zależności od potrzeb danej jednostki, może zawierać dodatkowe składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzeń.

Komu warto zlecić przygotowywanie listy płac?

Jeżeli zależy Ci na tym, aby lista płac była sporządzona skrupulatnie, pomyśl o zleceniu tego zadania specjalistom pracującym w naszym biurze rachunkowym. Przygotowywanie list płac to złożone zagadnienie, gdyż przepisy ich dotyczące często ulegają zmianom. Nasi pracownicy to prawdziwi fachowcy, którzy orientują się w aktualnych przepisach, mają dużą wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu szybko, sprawnie i z najwyższą starannością sporządzą listę płac i naliczą wynagrodzenia pracownicze. Dobra księgowa to nieoceniona pomoc w prowadzeniu działalności, gdyż dzięki niej nie będziesz martwił się o żadne nieprawidłowości w sprawach kadrowo-płacowych.

 

 

 

ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane