Blog biura rachunkowego Casus

 

Rozliczenia z ZUS jako obowiązek przedsiębiorcy

11/16/2020     0 KOMENTARZE

Obraz

Każdy przedsiębiorca musi opłacać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą się one jednak różnić, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności – inaczej rozliczają się firmy jednoosobowe, a inaczej większe przedsiębiorstwa. Dla firm rozpoczynających działalność przewidziane są ulgi w rozliczeniach z ZUS.

Rejestracja płatnika składek w ZUS

Firmy zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz przedsiębiorstwa rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) są automatycznie zgłaszane do ZUS jako płatnicy składek. Z kolei osoby rejestrujące jednoosobowe spółki oraz wspólnicy w spółkach muszą sami zgłosić się do ZUS. Przedsiębiorca ma 7 dni od rozpoczęcia działalności na zgłoszenie siebie jako płatnika składek oraz 7 dni od podpisania umowy o pracę lub umowy zlecenia na zgłoszenie ewentualnych pracowników lub zleceniobiorców. Należy również zgłosić członków rodziny pracowników.

Rodzaje składek i ulgi

Przedsiębiorcy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), chorobowe (jedyne nieobowiązkowe), zdrowotne oraz na Fundusz Pracy. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ma obowiązek rozliczenia się z ZUS do 10 dnia każdego miesiąca, natomiast przedsiębiorca zatrudniający inne osoby ma czas do 15 dnia miesiąca (przesyła składki za siebie oraz raporty za wszystkich pracowników).
Dla osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą przewidziane są ulgi w rozliczeniach z ZUS. Przez pierwsze 6 miesięcy od założenia działalności nie płaci się składek w ramach tzw. „ulgi na start”, z wyjątkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Należy jednak pamiętać, że kiedy korzysta się z tej ulgi, nie jest się objętym ubezpieczeniami społecznymi, w tym emerytalnym i wypadkowym. Po upływie tego czasu, przedsiębiorca może korzystać ze specjalnych niższych składek przez okres 24 kolejnych miesięcy.
Kolejną ulgą jest tzw. „Mały ZUS Plus”, który umożliwia opłacanie niższych składek. W 2020 r. jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw, których przychody w 2019 r. nie przekroczyły 120 tys. zł oraz prowadziły działalność przez co najmniej 60 dni. Z tej ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność krócej niż rok.
Co ważne, składek nie opłacają osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą.

 

 

 

ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane