Blog biura rachunkowego Casus

 

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

5/4/2021     0 KOMENTARZE

Obraz

Założenie własnej działalności gospodarczej stanowi atrakcyjną alternatywę dla pracy na etat lub na umowę zlecenie. Łączy się z większą swobodą działania oraz z elastycznością czasu pracy, lecz zarazem z większą odpowiedzialnością oraz z koniecznością znajomości przepisów prawa. Sprawdź, jak założyć własną działalność gospodarczą?

Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej

Po pierwsze należy wybrać formę prowadzenia działalności gospodarczej w postaci:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybierając jednoosobową działalność gospodarczą będziesz odpowiadać całym swoim majątkiem za finansowe konsekwencje prowadzenia działalności. W przypadku natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania finansowe odpowiada spółka do wysokości kapitału zakładowego. Spółkę zarejestrować należy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak opodatkowana jest działalność gospodarcza i jakie jest jej źródło finansowania?

Następnie, zakładając działalność gospodarczą, należy wybrać rodzaj opodatkowania oraz zadecydować, jakie będzie źródło finansowania firmy. W przypadku działalności gospodarczych obowiązujące formy opodatkowania to: opodatkowanie w skali podatkowej 19 lub 32%, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. W przypadku spółek obowiązuje podatek CIT.
Działalność gospodarcza może być finansowana w dwójnasób: zewnętrznie i wewnętrznie. Finansowanie wewnętrzne polega na inwestowaniu w działalność prywatnego majątku przedsiębiorcy i jego dochodów, zewnętrzne na zaciąganiu na działalność firmy kredytów, pożyczek oraz na ubieganiu się o środki publiczne.

Określ zakres działalności, wybierz nazwę oraz siedzibę

Zakres działalności gospodarczej określany jest kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności, precyzującymi rodzaj prowadzonej działalności od usług bardzo ogólnych po szczegółowe.
Jeśli zdecydowałeś się na prowadzenie jednoosobowej działalności jej nazwą może być imię i nazwisko właściciela, jeśli założyłeś spółkę, nazwa powinna być związana z jej rodzajem. Siedziba działalności również będzie zależeć od jej rodzaju.
W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych siedzibą firmy może być miejsce zamieszkania właściciela lub wyodrębniony lokal. Wydatki na utrzymanie takiego lokalu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, tylko jeśli używany jest on wyłącznie w celach zawodowych. Wówczas adres może być dowolny. W przypadku spółek natomiast siedziba firmy musi być związana z przynależnością do danego Urzędu Skarbowego.

Jakich formalności związanych z założeniem działalności należy dopełnić?

Aby formalnie założyć działalność gospodarczą należy złożyć formularz CEIDG-1 (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej) przez Internet lub w dowolnym urzędzie gminy. Należy wpisać w nim swoje dane, dane firmy oraz wybraną formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Druk ten stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszenie identyfikacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP oraz zgłoszenie płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zarejestrowanie formularza CEIDG-1 jest jednoznaczne z zarejestrowaniem firmy. Następnie należy we właściwym urzędzie skarbowym zarejestrować się jako podatnik podatku VAT oraz udać się do ZUSu i złożyć tam druk ZUS ZUA lub ZZA.
We wszelkich czynnościach, związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej pomoże Państwu nasze licencjonowane biuro podatkowe. Służymy fachową radą i pomocą, a także rzetelnym doradztwem. Zapraszamy!

 

 

 

ODPOWIEDZ

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane